Informacje bieżące

Warsztaty: Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi internetowych do zarządzania projektami naukowymi 04.05.2018 22:24

Sprawne zarządzanie pracą zespołu badawczego decyduje o jego efektywności i pomaga w realizacji projektu. Dlatego też serdecznie zapraszamy na warsztaty skierowane do naukowców realizujących projekty naukowe, którzy poszukują praktycznych narzędzi do zarządzania zespołem i zadaniami. Poprowadzi je doświadczona prelegentka p. Barbara Ciach specjalistka ds. współpracy z instytucjami edukacyjnymi w Centrum Nauki EXPERYMENT, pasjonatka nowych technologii, w szczególności platform do współpracy, zarządzania zespołem i projektem.
Forma warsztatów będzie interaktywna dlatego niezbędne jest aby każdy uczestnik przyniósł własny komputer.
Z
apisów można dokonywać do 9 maja br. poprzez stronę internetową RCIiTT.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin