Informacje bieżące

Pracownicy Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii nagrodzeni podczas konferencji ASEE MIDWEST SECTION CONFERENCE Hyatt, Tulsa, Oklahoma - 11-13 września 2022 roku 20.09.2022 12:11

Nagrodzeni zostali dr inż. Andrzej Gawlik i dr inż. Viktar Taustyka.

Opisali metody i sposoby prowadzenia zajęć zdalnych w Laboratorium odnawialnych źródeł energii podczas pandemii. Zajęcia z przedmiotów: kogeneracja i systemy hybrydowe, grafika inżynierska.
Organizatorem konferencji była American Society for Engineering Education.
Gratulujemy!

Dyplom wyróżnienie dla dr. inż. Andrzeja Gawlika

Dyplom wyróżnienie dla dr. inż. Viktar Taustyka