Informacje bieżące

Podpisanie porozumienia z Zespołem Szkół nr 4 w Szczecinie 06.02.2018 21:41

2 lutego 2018 r. Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie mgr Paweł Masłowski podpisali porozumienie o współpracy.
Koordynatorami tego porozumienia są cztery wydziały ZUT: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydział Elektryczny.
Na mocy tego porozumienia, między innymi młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach, warsztatach
i wykładach odpowiadających ich profilom kształcenia. Na spotkaniu obecni byli dziekani wydziałów, koordynatorzy wydziałowi, koordynatorzy z ramienia Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie oraz młodzież z tej szkoły.

Fot. A. Zierke