Informacje bieżące

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a Technikum Zawodowym nr 1 w Szczecinie 11.01.2018 21:47

W dniu 5 stycznia 2018 r. ze strony Uczelni porozumienie podpisał Rektor dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw., w imieniu Szkoły p.o. Dyrektora mgr inż. Agnieszka Jaksim.
Współpraca w zakresie związanym z kierunkami kształcenia prowadzonymi w Technikum będzie koordynowana
przez Wydziały: Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz  Budownictwa i Architektury.
Podczas podpisywania porozumienia obecni byli również Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury  - dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. nadzw., koordynatorzy wydziałowi oraz mgr inż. Magdalena Wojtaszak-Kasza przewodnicząca Komisji Przedmiotów Zawodowych w Technikum nr 1, a także młodzież z klasy 2 kierunku technik budownictwa.

 

 

Fot. Aneta Zierke