Informacje bieżące

Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 04.01.2018 21:18

Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
uzyskała dofinansowanie do dwóch projektów. Dzięki Sponsorowi - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w Bełchatowie, laboratoria Odnawialnych Źródeł Energii w jednostce doposażono w nowoczesne stanowiska badawczo-dydaktyczne,
w tym piec z innowacyjnym systemem spalania biomasy wyposażony w układ pomiarowo-regulacyjny
oraz w instalację do wytwarzania biomasy z mikroglonów i jej transformację do biopaliw.
Zdjęcia i film dostępne są na Facebooku katedry.

Informację przygotowała dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw