Informacje bieżące

Informacja Uczelnianego Centrum Informatyki 10.01.2018 22:53

W związku z nasilonymi ostatnio próbami wyłudzenia hasła poprzez mail informujący o konieczności "uaktualnienia" konta,
UCI przypomina, że nie wysyła tego typu listów do użytkowników usługi pocztowej. 
Prosimy o ignorowanie tej korespondencji.