Informacje bieżące

23.05.2018 r. Rada Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie nadała dr inż. ANNIE JAROSZEWSKIEJ stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo. GRATULACJE ! 25.05.2018 10:18