Informacje bieżące

12 stycznia 2023 roku dla studentów ostatnich roczników wszystkich wydziałów ZUT 11.01.2023 10:26

godziny od 9:30 do 12:00 wolne od zajęć dydaktycznych

Komunikat nr 4 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2023 roku: