Dyplomanci

W  ROKU  AKADEMICKIM  2023/2024obowiązuje studentów stacjonarnych i studentów niestacjonarnych

Procedurę przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia reguluje Zarządzenie Nr 80 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  335 KB). 

Dodatkowo na WKŚiR stosuje się następujące zasady:

  • rzeczy osobiste na czas egzaminu student pozostawia w wyznaczonym pomieszczeniu w dziekanacie;
  • student pojawia się w dziekanacie Wydziału w dniu wyznaczonego egzaminu dyplomowego około 15 minut przed jego rozpoczęciem; 
  • na egzamin należy zabrać swój laptop w celu przedstawienia prezentacji pracy dyplomowej. W razie braku możliwości zapewnienia swojego sprzętu należy zgłosić ten fakt 2-3 dni przed egzaminem w dziekanacie i dostarczyć w dniu obrony prezentację na nośniku USB.

Przewodniczący komisji egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich (format:  docx, rozmiar:  18,93 KB)

Terminy obron prac dyplomowych

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Przygotowanie pracy dyplomowej do umieszczenia w systemie informatycznym e-dziekanat:

Zasady dyplomowania (format:  doc, rozmiar:  263 KB) oraz druki: 

Dodatkowe druki:

Zestawy pytań na egzamin inżynierski:

architektura krajobrazu (format:  doc, rozmiar:  53 KB)

gospodarka przestrzenna (format:  doc, rozmiar:  54 KB)

ochrona środowiska (format:  doc, rozmiar:  55 KB)

odnawialne źródła energii (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

ogrodnictwo (format:  doc, rozmiar:  51 KB)

rolnictwo
 (format:  doc, rozmiar:  49 KB)

uprawa winorośli i winiarstwo (format:  doc, rozmiar:  34 KB)

Zestawy pytań na egzamin magisterski: 

architektura krajobrazu (format:  doc, rozmiar:  52 KB)

ochrona środowiska (format:  doc, rozmiar:  52 KB)

odnawialne źródła energii (format:  docx, rozmiar:  22 KB)

ogrodnictwo (format:  doc, rozmiar:  46 KB) 

rolnictwo (format:  doc, rozmiar:  66 KB)