Dyplomanci

W  ROKU  AKADEMICKIM  2022/2023obowiązuje studentów stacjonarnych i studentów niestacjonarnych

Przewodniczący komisji egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich (format:  docx, rozmiar:  18,87 KB)

Terminy obron prac dyplomowych

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (format:  doc, rozmiar:  37 KB)

Przygotowanie pracy dyplomowej do umieszczenia w systemie informatycznym e-dziekanat

Zasady dyplomowania (format:  doc, rozmiar:  311 KB) oraz druki: 

Zestawy pytań na egzamin inżynierski:

architektura krajobrazu (format:  doc, rozmiar:  53 KB)

gospodarka przestrzenna (format:  doc, rozmiar:  54 KB)

ochrona środowiska (format:  doc, rozmiar:  55 KB)

odnawialne źródła energii (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

ogrodnictwo (format:  doc, rozmiar:  51 KB)

rolnictwo
 (format:  doc, rozmiar:  49 KB)

uprawa winorośli i winiarstwo (format:  doc, rozmiar:  34 KB)

Zestawy pytań na egzamin magisterski: 

architektura krajobrazu (format:  doc, rozmiar:  52 KB)

ochrona środowiska (format:  doc, rozmiar:  52 KB)

odnawialne źródła energii (format:  docx, rozmiar:  22 KB)

ogrodnictwo (format:  doc, rozmiar:  46 KB) 

rolnictwo (format:  doc, rozmiar:  66 KB)