Dyplomanci

W  ROKU  AKADEMICKIM  2020/2021obowiązuje studentów stacjonarnych i studentów niestacjonarnych

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni

  1. Na egzamin dyplomowy może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku) wskazujących na zakażenie SARS CoV-2, a także osoba, która nie miała styczności z osobami chorymi na COVID-19 oraz przebywającymi na kwarantannie lub izolacji.
  2. Student pojawia się na Uczelni  samodzielnie (bez osób towarzyszących) z nałożoną  maseczką ochronną lub przyłbicą, a po wejściu na Uczelnię oraz do dziekanatu dezynfekuje ręce.
  3. Na portierni  Uczelni student zostanie wpisany do rejestru osób przebywających w budynku.
  4. Rzeczy osobiste na czas egzaminu student pozostawia w wyznaczonym pomieszczeniu w dziekanacie.
  5. Student pojawia się w dziekanacie Wydziału w dniu wyznaczonego egzaminu dyplomowego około 5 minut przed jego rozpoczęciem.
  6. Egzamin dyplomowy odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną wcześniej.
  7. Maseczkę ochronną będzie można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej, na chwilę przed egzaminem dyplomowym.
  8. Na egzamin należy zabrać swój laptop w celu przedstawienia prezentacji pracy dyplomowej. W razie braku możliwości przywiezienia swojego sprzętu proszę nagrać prezentację na nośniku USB i zgłosić ten fakt 2-3 dni  przed egzaminem  w dziekanacie.

Zasady składania prac dyplomowych w okresie wprowadzonego w kraju stanu epidemii:

Przewodniczący komisji egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich (format:  doc, rozmiar:  52 KB)

Terminy obron prac dyplomowych (format:  doc, rozmiar:  39 KB)

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (format:  doc, rozmiar:  32 KB)

Zasady dyplomowania (format:  doc, rozmiar:  311 KB) oraz druki: 

Zestawy pytań na egzamin inżynierski:

architektura krajobrazu (format:  doc, rozmiar:  53 KB)

gospodarka przestrzenna (format:  doc, rozmiar:  54 KB)

ochrona środowiska (format:  doc, rozmiar:  55 KB)

odnawialne źródła energii (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

ogrodnictwo (format:  doc, rozmiar:  51 KB)

rolnictwo (dla IV roku 2020/2021) (format:  doc, rozmiar:  53 KB)

rolnictwo (dla III roku 2020/2021) (format:  doc, rozmiar:  49 KB)

uprawa winorośli i winiarstwo (format:  doc, rozmiar:  34 KB)

Zestawy pytań na egzamin magisterski: 

architektura krajobrazu (format:  doc, rozmiar:  52 KB)

ochrona środowiska (format:  doc, rozmiar:  52 KB)

odnawialne źródła energii (format:  docx, rozmiar:  22 KB)

ogrodnictwo 

rolnictwo (format:  doc, rozmiar:  66 KB)