Dyplomanci

W  ROKU  AKADEMICKIM  2018/2019obowiązuje studentów stacjonarnych i studentów niestacjonarnych 

Przewodniczący komisji egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich - uchwała 

Terminy obron prac inżynierskich na studiach stacjonarnych

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

 

Zasady dyplomowania oraz druki: 

 

Zestawy pytań na egzamin inżynierski:

architektura krajobrazu

gospodarka przestrzenna

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii

ogrodnictwo

rolnictwo

technika rolnicza i leśna

 

Zestawy pytań na egzamin magisterski: 

architektura krajobrazu

gospodarka przestrzenna 

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii

ogrodnictwo 

rolnictwo