Pełnomocnik i Opiekunowie praktyk na kierunkach

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
Dr hab. inż. Marek Śnieg, prof. ZUT

Katedra Agroinżynierii, Pracownia Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych 
ul. Papieża Pawła VI 3,  pokój nr 205

 tel. 91 449 6466, 

marek.snieg@zut.edu.pl

 

Opiekunowie praktyk na kierunkach:
  • architektura krajobrazu - dr inż. Paweł Nowak, Katedra Architektury Krajobrazu, Pracownia Projektowania Krajobrazu, tel. 91 449 6211
  • odnawialne źródła energii - dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii tel. 91 449 6241
  • ogrodnictwo i uprawa winorośli i winiarstwo - dr hab. inż. Piotr Żurawik, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa tel. 91 449 6366
  • rolnictwo - dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT, Katedra Agroinżynierii, Pracownia Agronomii, tel. 91 449 6301
  • ochrona środowiska - dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot, Katedra Kształtowania Środowiska, Pracownia Ekologii i Ochrony Środowiska, tel. 91 449 6353