Pełnomocnik i Opiekunowie praktyk na kierunkach

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
Dr hab. inż. Marek Śnieg

Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych 
ul. Papieża Pawła VI 3,  pokój nr 205

 tel. 91 449 6466, 

marek.snieg@zut.edu.pl

 

Opiekunowie praktyk na kierunkach:
  • architektura krajobrazu - dr inż. arch. Marta Kościńska, Katedra Projektowania Krajobrazu tel. 91 449 6211
  • odnawialne źródła energii - dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii tel. 91 449 6241
  • ogrodnictwo - dr hab. inż. Piotr Żurawik, Katedra Ogrodnictwa tel. 91 449 6366
  • rolnictwo - dr inż. Grzegorz Hury, Katedra Agronomii tel. 91 449 6302
  • technika rolnicza i leśna - dr hab. inż. Andrzej Karbowy, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii tel. 91  449 6241
  • ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna - dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska tel. 91 449 6353