Przewodniki do praktyk

Praktyka zawodowa - studia I stopnia III rok

rolnictwo (format:  pdf, rozmiar:  0,92 MB)

ogrodnictwo  (format:  pdf, rozmiar:  636 KB) 

ochrona środowiska (format:  pdf, rozmiar:  1,12 MB)

architektura krajobrazu (format:  pdf, rozmiar:  1,93 MB)

gospodarka przestrzenna (format:  pdf, rozmiar:  0,98 MB)

odnawialne źródła energii  (format:  pdf, rozmiar:  760 KB)

uprawa winorośli i winiarstwo (format:  pdf, rozmiar:  482 KB)

Praktyka zawodowa - studia II stopnia

rolnictwo (format:  pdf, rozmiar:  1,01 MB)

ochrona środowiska (format:  pdf, rozmiar:  0,99 MB)

architekura krajobrazu (format:  pdf, rozmiar:  380 KB)

ogrodnictwo (format:  pdf, rozmiar:  669 KB)

gospodarka przestrzenna (format:  pdf, rozmiar:  859 KB)

odnawialne źródła energii (format:  pdf, rozmiar:  761 KB)