Procedury

  1. Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta na innym kierunku w tej samej lub innej jednostce uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą (format:  doc, rozmiar:  42 kB). Podanie (format:  doc, rozmiar:  29 kB) + wykaz proponowanych przedmiotów do przeniesienia (format:  doc, rozmiar:  35 kB)  
  2. Wybór modułu/przedmiotu (format:  doc, rozmiar:  26 kB).  Lista zapisów (format:  doc, rozmiar:  29 kB) 
  3. Wybór specjalności (format:  doc, rozmiar:  24 kB).  Lista zapisów (format:  doc, rozmiar:  29 kB) 
  4. Wznowienie studiów (format:  doc, rozmiar:  27 kB).   Podanie (format:  doc, rozmiar:  33 kB)
  5. Przeprowadzenie zajęć terenowych oraz zorganizowanych wyjazdów studentów WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  90 kB)  
  6. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych i patologicznych na WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  36 kB)