Biotechnologów

Opiekun: dr hab. inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz, prof. ZUT

Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul. J. Słowackiego 17

Kontakt: 91 449 6192; e-mail: marcelina.krupa-malkiewicz@zut.edu.pl    

Zarząd Koła

Prezes - Weronika Bil

Zarząd organizacji - Michalina Kędzierska

Liczba członków SKN: 8