Biotechnologów

Opiekun: dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz  

Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul. J. Słowackiego 17

Kontakt: 91 449 6192; e-mail: marcelina.krupa-malkiewicz@zut.edu.pl