Chiropterologiczne Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra"

Opiekun: dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, prof. ZUT

Jednostka: Katedra Bioinżynierii, Pracownia Fizjologii Roślin i Entomologii, ul. J. Słowackiego 17

Kontakt: 91 449 6383; e-mail: magdalena.karbowska-dziegielewska@zut.edu.pl 

Zarząd Koła

Prezes - Renata Domagalska

Z-ca Prezesa- Katarzyna Łabuda

Sekretarz - Sabina Parych  

 Liczba członków SKN  6

Główne tematy badawcze podejmowane w ramach działalności SKN 

  • Dekada Spisu Nietoperzy - zimowa inwentaryzacja nietoperzy w województwie zachodniopomorskim w ramach ogólnopolskiej akcji spisu hibernujących nietoperzy
  • monitoring chiropterologiczny na terenie województwa zachodniopomorskiego w wybranych agro- i biocenozach – rola nietoperzy w środowisku
  • edukacja i ochrona nietoperzy w województwie zachodniopomorskim
  • interwencje chiropterologiczne na terenie województwa zachodniopomorskiego dotyczące obecności nietoperzy w kryjówkach antropogenicznych (współpraca z UM w Szczecinie, RDOŚ w Szczecinie, RDLP Szczecin)