Opłaty

 1. Komunikat w sprawie wysokości opłat za sporządzenie i wydanie dokumentów rejestrujących przebieg studiów i ich odpisów (m.in. legitymacja, dyplom
  Skan dokumentu z podpisem
  Dokument bez podpisu
 2. Stawka za 1 godz. zajęć dydaktycznych realizujących efekty kształcenia wynikające z różnic programowych lub z uzyskania dodatkowych efektów kształcenia oraz za 1 godz. powtarzanych zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 - I i II stopień
  Skan dokumentu z podpisem
  Dokument bez podpisu
 3. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019
  Skan dokumentu z podpisem
  Dokument bez podpisu