Ogłoszenia Dziekanatu

1. Zapisy na zajęcia w ramach obowiązkowego wychowania fizycznego w roku akademickim 2019/2020. Szczegółowe informacje na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - otwarte zajęcia dla studentów od 01.10.2019 r.
Zapraszamy na zajęcia wszystkich chętnych studentów. Warunkiem uczestnictwa jest studiowanie na ZUT. Studenci decydują o formie ruchu. Terminy zajęć: poniedziałki 16:15 - 18:30 oraz czwartki 16:15 - 18:30.

3. Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, które kończy się testem. Pozytywny wynik testu jest podstawą do wpisu zaliczenia w indeksie elektronicznym pod koniec semestru zimowego. Szkolenie znajduje się na stronie uczelni, do którego trzeba zalogować się loginem i hasłem jak do poczty uczelnianej. Za pierwszym razem należy wybrać opcję "Zapisywanie samodzielne" i dalej "Zapisz mnie".

4. Zapisy na język obcy - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
Deklaracje językowe dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia: stacjonarnych oraz niestacjonarnych