Ogłoszenia Dziekanatu

  1. Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, które kończy się testem. Pozytywny wynik testu jest podstawą do wpisu zaliczenia w indeksie elektronicznym pod koniec semestru zimowego. Szkolenie znajduje się na stronie uczelni, do którego trzeba zalogować się loginem i hasłem jak do poczty uczelnianej. Za pierwszym razem należy wybrać opcję "Zapisywanie samodzielne" i dalej "Zapisz mnie".
  2. Zapisy na język obcy - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Deklaracje językowe dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia: stacjonarnych oraz niestacjonarnych