Genetyki DIVERSITAS

Opiekun: dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT

Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul. J. Słowackiego 17

Kontakt: 91 449 6406; e-mail: beata.myskow@zut.edu.pl

Zarząd Koła

Prezes - Jakub Kubiś

Z-ca Prezesa - Jan Binkowski

Sekretarz - Anton Nesterenko

Liczba członków SKN 8