Biblioteka Wydziałowa

ul. Papieża Pawła VI 1, sala 109, parter
tel. 91 449 6227
e-mail: biblsrodowisko@zut.edu.pl

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500

Biblioteka - dyżury w soboty zjazdowe od 1000 do 1400 w dniach: 15.10.2022 r., 05.11.2022 r., 10.12.2022 r., 14.01.2023 r.

Biblioteka będzie nieczynna w dniach: 28.10.2022 r,, 25.11.2022 r., 23-30.12.2022 r., 27.01.2023 r.

Zasady korzystania ze zbiorów:

  1. Aby wypożyczyć książki z Biblioteki należy posiadać ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) lub Elektroniczną Legitymację Doktoranta (ELD) oraz aktywne konto biblioteczne. Do zwrotu książek ten dokument nie jest wymagany.
  2. Użytkownicy mogą korzystać z komputerów, czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie.
  3. Wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu.
  4. Istnieje również możliwość dokonania rezerwacji książek za pośrednictwem systemu bibliotecznego ALEPH. Książki można odebrać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 2 dni - po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
  5. Przedłużenia wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną (e-mail: biblsrodowisko@zut.edu.pl , telefon 91 449 6227).
  6. Pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT.