Biblioteka Wydziałowa

ul. Papieża Pawła VI 1, sala 109, parter
tel. 91 449 6227
e-mail: biblsrodowisko@zut.edu.pl

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500

Soboty zjazdowe w godz. od 1000 do 1400 w dniach 09.10.2021 r., 06.11.2021 r., 11.12.2021 r. i 15.01.2022 r.

UWAGA! Biblioteka będzie nieczynna w dniach 08.10.2021 r., 12.11.2021 r., 23.12.2021 r. i 07.01.2022 r.

Zasady korzystania ze zbiorów:

1. W bibliotece mogą przebywać maksymalnie 2 osoby z wyłączeniem obsługi. Obowiązuje 1,5 m dystans.

2. Czytelnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust maseczką, dezynfekcji dłoni oraz wpisania się do rejestru odwiedzin.

3. Użytkownicy mogą zajmować tylko wyznaczone dla nich miejsca, a także korzystać z komputerów, czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie.

4. Wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu.

5. Istnieje również możliwość dokonania rezerwy książek za pośrednictwem systemu bibliotecznego ALEPH. Książki można odebrać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 2 dni - po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

6. Przedłużenie wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną (e-mail: biblsrodowisko@zut.edu.pl , telefon 91 449 6227).

7. Pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT.