Biblioteka Wydziałowa

ul. Papieża Pawła VI 1, sala 109, parter
tel. 91 449 6227
e-mail: biblsrodowisko@zut.edu.pl

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500

Harmonogram wakacyjny:

  • 01.07. - 16.07.2021 r. w dni robocze w godz. od 900 do 1500
  • 19.07. - 30.07.2021 nieczynne
  • 01.08. - 13.08.2021 w dni robocze w godz. od 900 do 1500
  • 16.08. - 31.08.2021 nieczynne
  • 01.09. - 30.09.2021 w dni robocze w godz. od 900 do 1500

UWAGA! W dniach zamknięcia Biblioteki Wydziałowej zwroty książek przyjmuje Wypożyczalnia Biblioteki GŁównej ZUT (ul. Ku Słońcu 140), otwarta w lipcu i sierpniu (poniedziałek-piątek) w godz. od 800 do 1500

Zasady obsługi użytkowników:

1. Biblioteka WKŚIR działa na zasadzie wypożyczalni.

2. Wypożyczenia książek dokonujemy poprzez internetowe zamówienie w systemie bibliotecznym ALEPH. Książki można odebrać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 2 dni - po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

3. Zwroty przyjmowane są na bieżąco.

4. Zawieszono możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego oraz ze zbiorów na miejscu - realizowane są wyłącznie zwroty i wypożyczenia.

Obowiązujące zalecenia sanitarne:

1. W Bibliotece Wydziałowej, poza bibliotekarzem, mogą przebywać 2 osoby. Pozostałe osoby proszone są o  oczekiwanie na korytarzu przed biblioteką.

2. Każdy użytkownik, który przychodzi do biblioteki zobowiązany jest do zakrycia nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk.

3. Prosimy zachować bezpiecznej odległości od pozostałych osób - 1,5 m, a korzystających z komputerów oraz ze zbiorów na miejscu, o zajmowanie tylko wyznaczonych miejsc.

4. Zalecamy, żeby osoby chore nie przychodziły do biblioteki. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń sanitarnych (w tym chore) nie zostaną obsłużone.