Sesja

Uchwała nr 199 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia27 czerwca 2022 r. w sprawie określenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wartości Sn i Pn oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów - obowiązuje od 1.10.2022 r.

Uchwała nr 91 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wartości Sn i Pn oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów

Uchwała nr 97 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia23 września 2019 r. w sprawie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie