Sesja

Rejestracja studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kolejny semestr w roku akademickim 2019/2020:

Zarządzenie nr 72 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w roku akademickim 2019/2020