Konsultacje w Katedrach

Katedra Agroinżynierii

Pracownia Agronomii, ul. Papieża Pawła VI 3A 

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT

poniedziałek

10.00 - 12.00

112

Dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT

wtorek

12.45 - 13.45

111

Dr inż. Magdalena Sobolewskaczwartek10.00 - 12.00104

Pracownia Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych, ul. Papieża Pawła VI 3A

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, prof. ZUT

środa

10.00 - 12.00

113

Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, prof. ZUTczwartek10.00 - 12.00

102

ul. P. Pawła VI 1

Dr hab. inż. Marek Śnieg, prof. ZUT

czwartek10.00 - 12.00

116

Pracownia Nawadniania, ul. J. Słowackiego 17 

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

wtorek

12.00 - 14.00

301

Katedra Architektury Krajobrazu

Pracownia Botaniki i Przyrodniczej Waloryzacji Krajobrazu, ul. J. Słowackiego 17

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko

środa

10.00 - 12.00

218

Dr hab. Mariola Wróbel, prof. ZUT

poniedziałek

10.00 - 12.00

219

Pracownia Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, ul. J. Słowackiego 17

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Dr hab. inż. Marcin Kubus, prof. ZUTponiedziałek10.00 - 12.00216A
Dr hab. inż. Grzegorz Nowak, prof. ZUTponiedziałek10.00 - 12.00220

Pracownia Projektowania Krajobrazu, ul. J. Słowackiego 17 

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałkawtorek10.00 - 11.00021/2

Dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, prof. ZUT

środa

12.00 - 13.00

021/3

Dr inż. arch. Marta Kościńskaczwartek12.00 - 13.000190B

Dr inż. Aleksandra Pilarczyk

wtorek

12.00 - 13.00

0190A

Dr inż. arch. Paweł Nowak

poniedziałek

12.00 - 13.00

021/6

Dr inż. arch. Eliza Sochackaśroda11.30 - 12.30021/4

Katedra Bioinżynierii

Pracownia Chemii Ogólnej i Analizy Środowiska, ul. J. Słowackiego 17

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT

piątek

  9.30 - 10.30

74A

Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT

środa

16.30 - 18.00

73

Dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, prof. ZUT

środa

13.00 - 14.30

85

Pracownia Fizjologii Roślin i Entomologii, ul. J. Słowackiego 17 

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUTśroda12.00 - 16.0016

Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, prof. ZUT

poniedziałek

13.30 - 15.00

11

Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, prof. ZUT

wtorek

10.00 - 11.30

17

Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, prof. ZUT

środa

10.00 - 12.00

15

Pracownia Fizyki i Agrofizyki, ul. Papieża Pawła VI 3

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Dr hab. Lilla Mielnik, prof. ZUT

poniedziałek
wtorek

13.00 - 13.45
13.00 - 13.45

421

Dr inż. Romualda Bejger

czwartek

12.00 - 13.30

415

Dr inż. Renata Matuszak-Slamaniczwartek12.00 - 13.30415

Pracownia Mikrobiologii i Biochemii Środowiska, ul. J. Słowackiego 17

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulskaczwartek13.30 - 15.30125
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesińskiśroda10.00 - 11.300178
Dr hab. inż. Beata Smolik, prof. ZUTponiedziałek12.00 - 13.300180
Dr hab. Magdalena Błaszak, prof. ZUTpiątek12.00 - 13.30120

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

ul. J. Słowackiego 17 

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Prof. dr hab. inż. Stefan Stojałowski

piątek

12.00 - 13.30

228

Dr hab. inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz, prof. ZUT

poniedziałek

10.00 - 12.00

206

Dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT

wtorek

12.00 - 14.00

207

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT

piątek

12.00 - 13.30

227

Dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT

środa

10.00 - 12.00

229

Dr hab. inż. Miłosz Smolik

wtorek

10.00 - 11.30

208

Dr inż. Magdalena Pol-Szyszko

poniedziałek

wtorek

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

233

Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

ul. Papieża Pawła VI 1 

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUTponiedziałek 9.30 - 11.30208

Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT

piątek

 8.00 - 10.00

309

Dr hab. inż. Paweł Sędłak, prof. ZUT

piątek

 8.00 - 10.00

209

Dr hab. inż. Tomasz Stawicki, prof. ZUTczwartek11.00 - 13.00209

Dr hab. inż. Andrzej Karbowy

czwartek

  8.00 - 10.00

303

Dr inż. Andrzej Gawlikwtorek11.45 - 13.45206
Dr inż. Viktar Taustykawtorek10.00 - 12.00204 b
Mgr inż. Patryk Ratomskiwtorek10.00 - 12.00207

Katedra Kształtowania Środowiska

Pracownia Ekologii i Ochrony Środowiska, ul. J. Słowackiego 17 

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT

poniedziałek

12.00 - 14.00

93

Dr hab. Paweł Pieńkowski, prof. ZUTponiedziałek
wtorek
14.00 - 15.00
14.00 - 15.00
91

Dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT

wtorek

12.00 - 14.00

134

Dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot

wtorek

10.00 - 12.00

90

Dr inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska

czwartek

11.30 - 13.30

90

Pracownia Gleboznawstwa i Chemii Środowiska, ul. J. Słowackiego 17

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Dr hab. inż. Justyna Chudecka, prof. ZUT

piątek

12.00 - 14.00

21

Dr hab. inż. Ryszard Malinowski, prof. ZUT

środa

10.00 - 12.00

145

Dr hab. inż. Ewa Możdżer, prof. ZUTśroda  9.30 - 11.3022
Dr hab. Marek Podlasiński, prof. ZUT

poniedziałek
środa

11.30 - 12.30
12.00 - 13.00

23

Pracownia Klimatologii i Ochrony Atmosfery, ul. Słowackiego 17

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, prof. ZUTczwartek10.00 - 12.00243
Dr inż. Agnieszka Mąkoszawtorek
czwartek od 20.05.2024

11.30 - 13.30
11.30 - 13.30

242

Pracownia Łąkarstwa i Melioracji, ul. J. Słowackiego 17

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Dr inż. Grzegorz Jarnuszewski

poniedziałek

11.00 - 13.00

152

Pracownia Ochrony Roślin, ul. J. Słowackiego 17

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr pokoju

Prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski

poniedziałek

16.45 - 18.45

111

Katedra Ogrodnictwa

ul. J. Słowackiego 17 

Imię i nazwisko nauczyciela 

Dzień tygodnia 

Godziny 

Nr pokoju 

Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak

wtorek

12.00 - 14.00

05b

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Ochmian

wtorek

11.00 - 12.30

315

Dr  hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT

środa

  9.00 - 10.30

312

Dr hab. inż. Piotr Salachna, prof. ZUTwtorek14.00 - 16.00

89

Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT

wtorek

12.00 - 14.00

147

Dr hab. inż. Piotr Żurawik, prof. ZUT

poniedziałek

  8.15 -  9.45

303

Dr hab. inż. Piotr Chełpińskiśroda13.30 - 15.00314
Dr inż. Kamila Bojkośroda12.30 - 14.0005a
Dr inż. Agnieszka Żurawikpiątek  9.00 - 11.0005c