Egzamin z praktyki zawodowej - studia I stopnia

 

 Terminy na rok akademicki 2021/2022

Egzamin w formie stacjonarnej

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie Przewodnika (część opisowa + dzienniczek spięte i obłożone w sposób estetyczny: skoroszyt, zbindowanie, listwa plastikowa - Nie wkładać w koszulki !!!)  do Dziekanatu pok.9 na minimum trzy dni przed terminem egzaminu lub przesłanie na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dziekanat pok. 9
Słowackiego 17,  71 – 434 Szczecin 

Nieobecność na egzaminie oraz brak Przewodnika będzie podstawą do otrzymania oceny niedostatecznej.
Terminy egzaminu z praktyki zawodowej

Rolnictwo

Egzamin dla studentów niestacjonarnych odbędzie się o godz. 09.00 w sali nr 9 przy ul. Papieża Pawła VI

I termin - 03.09.2022r.

I termin poprawkowy - 11.09.2022r.

 

Ogrodnictwo

Egzamin dla studentów stacjonarnych odbędzie się o godz. 10.00 w budynku Hali Wegetacyjnej:

I termin - 05.09.2022r.

I termin poprawkowy - 12.09.2022r.

II termin poprawkowy -............... 

Ochrona środowiska

Egzamin dla studentów stacjonarnych odbędzie się o godz. 09.00 w sali seminaryjnej Katedry Kształtowania Środowiska  przy ul. Słowackiego 17, p. 87

I termin - 07.09.2022r.

I termin poprawkowy - 14.09.2022r.

Architektura Krajobrazu

Egzamin odbędzie się o godzinie 10.00  w Katedrze Architektury Krajobrazu

I termin - 05.09.2022r.

I termin poprawkowy - 08.09.2022r.

II termin poprawkowy - 14.09.2022r.


Odnawialne Źródła Energii

Egzamin odbędzie się o godzinie 09.00  w sali 211 PP1:

I termin - 12.09.2022r.

I termin poprawkowy - 14.09.2022r.

II termin poprawkowy - 13.02.2023r.