Egzamin z praktyki zawodowej - studia I stopnia

 

 Terminy na rok akademicki 2022/2023

Egzamin w formie stacjonarnej

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie Przewodnika (część opisowa + dzienniczek spięte i obłożone w sposób estetyczny: skoroszyt, zbindowanie, listwa plastikowa - Nie wkładać w koszulki !!!)  do Dziekanatu pok.9 na minimum trzy dni przed terminem egzaminu lub przesłanie na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dziekanat pok. 9
Słowackiego 17,  71 – 434 Szczecin 

Nieobecność na egzaminie oraz brak Przewodnika będzie podstawą do otrzymania oceny niedostatecznej.
Terminy egzaminu z praktyki zawodowej

Rolnictwo

Egzamin odbędzie się o godz. 10.00 w sali nr 9 przy ul. Papieża Pawła VI 3

I termin - 11.09.2023r.

I termin poprawkowy - 14.09.2023r.

 

UWiW

Egzamin odbędzie się o godz. 10.00 w sali 303 Słowackiego 17 

I termin - 11.09.2023r.

I termin poprawkowy - 14.09.2023r.

II termin poprawkowy -............... 

Ochrona środowiska

Egzamin odbędzie się o w sali Katedry Kształtowania Środowiska  przy ul. Słowackiego 17, p. 90

I termin - 01.09.2023r. godz. 13.00

I termin poprawkowy - 08.09.2023r. godz. 10.00

Architektura Krajobrazu

Egzamin odbędzie się o godzinie 09.00  w Katedrze Architektury Krajobrazu

I termin - 07.09.2023r.

I termin poprawkowy - .14.09.2023r.

II termin poprawkowy - .................r.


Odnawialne Źródła Energii

Dzienniczki proszę dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września.

Egzamin odbędzie się od godziny 10.00  w sali 108 na ul. Papieża Pawła VI:

I termin - 08.09.2023r.

I termin poprawkowy - 13.09.2023r.

II termin poprawkowy - ....................