Egzamin z praktyki zawodowej - studia I stopnia

 

 Terminy na rok akademicki 2022/2023

Egzamin w formie ..................

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie Przewodnika (część opisowa + dzienniczek spięte i obłożone w sposób estetyczny: skoroszyt, zbindowanie, listwa plastikowa - Nie wkładać w koszulki !!!)  do Dziekanatu pok.9 na minimum trzy dni przed terminem egzaminu lub przesłanie na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dziekanat pok. 9
Słowackiego 17,  71 – 434 Szczecin 

Nieobecność na egzaminie oraz brak Przewodnika będzie podstawą do otrzymania oceny niedostatecznej.
Terminy egzaminu z praktyki zawodowej

Rolnictwo

Egzamin zdalny dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się o godz. 10.00

I termin -............... r.

I termin poprawkowy - .............. r.

 

Ogrodnictwo i Uprawa Winorośli i Winiarstwo

Egzamin zdalny dla studentów stacjonarnych:

I termin ............... - dr hab. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT

I termin poprawkowy - ..............- dr hab. Piotr Chełpiński

II termin poprawkowy -............... - dr hab. Ireneusz Ochmian, prof. ZUT

Ochrona środowiska

Egzamin  - I termin ...........I termin poprawkowy - ..................

Architektura Krajobrazu

Egzamin stacjonarny godzina 10.00  w Katedrze Architektury Krajobrazu

I termin - ................ r.

I termin poprawkowy - ............... r.


Odnawialne Źródła Energii

Egzamin zdalny  dla studentów stacjonarnych:

I termin ................. r.

I termin poprawkowy - .................. r.