Egzamin z praktyki zawodowej - studia I stopnia

 

 Terminy na rok akademicki 2019/2020

Egzamin w formie zdalnej

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie „Przewodnika” (część opisowa + dzienniczek spięte i obłożone w sposób estetczny: skoroszyt, zbindowanie, listwa plastikowa - NIE wkładać w koszulki !!!)  do Dziekanatu pok.9 na minimum dwa dni przed terminem egzaminu lub przesłanie na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dziekanat pok. 9
Słowackiego 17,  71 – 434 Szczecin 

Nieobecność na egzaminie oraz brak „Przewodnika” będzie podstawą do otrzymania oceny niedostatecznej.
Egzamin z praktyki zawodowej

 

Rolnictwo

Egzamin zdalny dla studentów niestacjonarnych odbędzie się o godz. 10.00

I termin 05.09.2020 r.

I termin poprawkowy - 12.09.2020 r.

 

Ogrodnictwo i Uprawa Winorośli i Winiarstwo

Egzamin zdalny dla studentów stacjonarnych:

I termin 4.09.2020r. - dr hab. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT

I termin poprawkowy - 10.09.2020r. - dr hab. Piotr Chełpiński, prof. ZUT

II termin poprawkowy - 21.09.2020r. - dr hab. Ireneusz Ochmian, prof. ZUT

Ochrona środowiska

Egzamin  - I termin ...........I termin poprawkowy - ..................

Architektura Krajobrazu

Egzamin zdalny dla studentów stacjonarnych

I termin - .............. r.

I termin poprawkowy - ............... r.


 

Gospodarka Przestrzenna 

Egzamin zdalny

I termin - 03.09.2020 r.

I termin poprawkowy - 10.09.2020 r.

Odnawialne Źródła Energii

Egzamin zdalny  dla studentów stacjonarnych:

I termin 14.09.2020 r.

I termin poprawkowy - 21.09.2020 r.