Architektury krajobrazu

Opiekun: dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka  dr inż. arch. Marta Kościńska

Jednostka: Katedra Architektury Krajobrazu, Pracownia Projektowania Krajobrazu, ul. J. Słowackiego 17

Kontakt: 91 449 6212; e-mail:  magdalena.rzeszotarska-palka@zut.edu.plmarta.koscinska@zut.edu.pl

Zarząd Koła

Prezes - inż. arch. kraj. Natalia Sowislo

Z-ca Prezesa - inż. arch. kraj. Joanna Kata

Skarbnik - Filip Czarniak