Entomologów i Terrarystów

Opiekun: dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, prof. ZUT

Jednostka: Katedra Bioinżynierii, Pracownia Fizjologii Roślin i Entomologii, ul. J. Słowackiego 17

Kontakt: 91 449 6383; e-mail: magdalena.karbowska-dziegielewska@zut.edu.pl 

Zarząd Koła:  

Prezes - Martyna Mietluk

Z-ca Prezesa- Paweł Petrykowski

Sekretarz - Aleksandra Adamczuk

Liczba członków SKN 5

Główne tematy badawcze podejmowane w ramach działalności SKN 

  • coroczna organizacja Dnia Owada na WKŚiR ZUT
  • stała hodowla i ekspozycja do celów dydaktycznych żywej kolekcji krajowych i egzotycznych gatunków owadów
  • prezentacja kolekcji entomologicznej na imprezach plenerowych m.in. Nocy Naukowców, Festiwalu Nauki itp.
  • prelekcje z zakresu entomologii dla szczecińskich szkół podstawowych i gimnazjalnych połączone z prezentacją żywej kolekcji owadów

Nagrody i wyróżnienia członków SKN 

  • wyróżnienie Rady WKŚiR oraz Rektora ZUT za promocję Uczelni podczas Dnia Owada