• Zaproszenie na absolutorium studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
Uroczystość odbędzie się 28 stycznia 2020 roku o godz. 14:00 w Auditorium Maximum przy ul. Słowackiego 17.

    Absolutorium

  • Reklama komputerów

    Polbit - umowa najmu powierzchni reklamowej

Ogłoszenia