Dokumenty i druki do pobrania

Dokumenty

Regulamin studiów od 01.10.2017 r.  

Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów studiów wyższych w celu ustalenia uprawnionych do umorzenia pożyczki albo kredytu studenckiegoSkan pisma z podpisem

Wzory umów o warunkach odpłatności związanych z odbywaniem studiów oraz za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujących w roku akademickim 2018/2019

Wzory umów o warunkach odpłatności związanych z odbywaniem studiów oraz za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujących w roku akademickim 2017/2018

Wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych oraz za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się obowiązujących w roku akademickim 2016/2017

 

Druki do pobrania

Podanie o powtarzanie formy zajęć przedmiotu

Podanie o uznanie zaliczonych zajęć + załącznik 

Podanie o powtórne zarejestrowanie na semestr

Podanie o urlop

Podanie o zmianę opiekuna pracy dyplomowej

Podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej  

Podanie o przedłużenie terminu zlożenia pracy dyplomowej

Podanie o wznowienie studiów  

Podanie o ..... 

Podanie rezygnacja ze studiów 

Podanie o wykonanie pracy inż. 

Podanie o wykonanie pracy mgr. 

Podanie do Prorektora ds. Studenckich - przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej  

Podanie o indywidualną organizację studiów + tabela