Dokumenty i druki do pobrania

Dokumenty

Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2022 r.

Regulamin studiów obowiązujący do 30.09.2022 r. - skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  279 KB), dokument bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  77 KB)
Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów studiów wyższych w celu ustalenia uprawnionych do umorzenia pożyczki albo kredytu studenckiego. Skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  3,26 MB) oraz dokument w Word (format:  docx, rozmiar:  37 KB)

 

Druki do pobrania

Podanie o powtarzanie formy zajęć przedmiotu (format:  doc, rozmiar:  27 KB)

Podanie o uznanie zaliczonych zajęć (format:  doc, rozmiar:  29 KB) + załącznik (format:  doc, rozmiar:  35 KB) 

Podanie o powtórne zarejestrowanie na semestr (format:  doc, rozmiar:  28 KB)

Podanie o urlop (format:  doc, rozmiar:  28 KB)

Podanie o wznowienie studiów (format:  doc, rozmiar:  33 KB)  

Podanie o ..... (format:  doc, rozmiar:  29 KB) 

Podanie rezygnacja ze studiów (format:  doc, rozmiar:  24 KB) 

Podanie o indywidualną organizację studiów (format:  doc, rozmiar:  32 KB) + tabela (format:  doc, rozmiar:  36 KB)