Odnawialni

Dawniej SKN Agroinżynierii

Opiekun: dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT, dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT

Jednostka: Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, ul. Papieża Pawła VI 1

Kontakt: 91 449 6229 lub 91 449 6230; e-mail: malgorzata.hawrot-paw@zut.edu.pl, adam.koniuszy@zut.edu.pl  

Zarząd Koła

Prezes - inż. Magdalena Sąsiadek

Z-ca Prezesa- inż. Agnieszka Firląg-Beta

Sekretarz - Katarzyna Tokarz

 Liczba członków SKN 21 

Główne tematy badawcze podejmowane w ramach działalności SKN 

  • Mikroglony - optymalizacja procesu produkcji energetycznej biomasy
  • Wytwarzanie biopaliw zaawansowanych
  • Mała liga samochodowa - projektowanie i wykonywanie proekologicznych pojazdów zasilanych energią słoneczną
  • ogniwa paliwowe i silnik Stirlinga
  • OZE w praktyce

Nagrody i wyróżnienia członków SKN

  • Wyróżnienie na X Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 23 kwietnia 2013 r.
  • I miejsce na IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Lublinie, 19-20 maja 2016 r.
  • I i II miejsce na V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Lublinie, 20 maja 2017 r.
  • I miejsce w konkursie na najlepiej działające Koło Naukowe na Uczelni Wyższej Szczecina. Poster pt. „Mikroglony jako alternatywny substrat do produkcji biodiesla” prezentowano w ramach konkursu „Różne oblicza Chemii” podczas VIII Międzynarodowego Forum Naukowo-Gospodarczego CHEMIKA EXPO 2017, 23 marca 2017 r.