Mikrokosmos

Opiekun: prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska

Jednostka: Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska, ul. Słowackiego 17

Kontakt: 91 449 6424; e-mail: krystyna.cybulska@zut.edu.pl

Zarząd Koła

Prezes - Marta Kowarska

Z-ca Prezesa

Sekretarz  

 Liczba członków SKN 13