Zaliczenie praktyki zawodowej - studia II stopnia

Przewodniki (część opisowa + dzienniczek + umowa spięte i obłożone w sposób estetczny) należy przesłać na niżej podany adres lub dostarczyć (najlepiej grupowo przez starostę lub wyznaczoną osobę) do Dziekanatu pok.9:

najpóźniej do .................. - kierunek Ogrodnictwo (zaliczenie po pierwszym semestrze)

do 31.01.2021 r. - kierunek Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Gospodarka Przestrzenna, OZE (zaliczenie po drugim semestrze)

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dziekanat pok. 9
Słowackiego 17,  71 – 434 Szczecin