Zaliczenie praktyki zawodowej - studia II stopnia

Przewodniki (część opisowa + dzienniczek + umowa spięte i obłożone w sposób estetyczny) należy przesłać na niżej podany adres lub dostarczyć do Dziekanatu pok.9:

najpóźniej do 14.09.2023 r. - kierunek Ogrodnictwo (zaliczenie po pierwszym semestrze)

do 31.01.2024 r. - kierunki stacjonarne Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, OZE (zaliczenie po drugim semestrze)

do 04.02.2024 r.- kierunki niestacjonarne (zaliczenie po trzecim semestrze)

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dziekanat pok. 9
Słowackiego 17,  71 – 434 Szczecin