Ogłoszenia

Zaproszenie na Webinar: OBTAINING ACTIVATED CARBON FROM TOTAÍ AND ITS APPLICATION IN THE REDUCTION OF ODORS IN THE LEACHES LAGOONS OF THE SANITARY LANDFILL "NORMANDIA", 01.02.2022 12:55

które odbędzie się na platformie Ms Teams 2 lutego 2022 roku o godz. 15.30.

Zaproszenie jest kierowane szczególnie do studentów kierunków ochrona środowiska i biotechnologia.

O doświadczeniach z wykorzystaniem roślin w poprawie jakości wód zanieczyszczonych opowie Pani mgr inż. Arianna Quintana Ramirez z Boliwii, absolwentka kierunku inżynieria środowiska Gabriel René Moreno Autonomous University.
Pani Ariana Quintana Ramirez aktualnie realizuje staż na naszym wydziale w ramach programu IAESTE.

Webinar jest zorganizowane przez Koło Naukowe Doktorantów "ROŚLINY WODNE".

Osoby, które chciałyby wziąć udział w webinarium proszone są o kontakt z opiekunem Koła Panią dr hab. inż. Małgorzatą Gałczyńską, prof. ZUT,
e-mail: malgorzata.galczynska@zut.edu.pl