Ogłoszenia

Zajęcia dydaktyczne oraz sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym 2021/2022 w trybie zdalnym 26.01.2022 14:34

W okresie od 28 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na studiach stacjonarnych
I oraz II stopnia, z wyłączeniem zajęć realizowanych dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, realizowane będą z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zaliczenia i egzaminy w sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych I oraz II stopnia, z wyłączeniem zaliczeń i egzaminów dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, realizowane będą w trybie zdalnym.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński
Dziekan
Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa