Ogłoszenia

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich roczników kierunków: rolnictwo studia pierwszego stopnia oraz ochrona środowiska studia pierwszego i drugiego stopnia 11.05.2022 08:49