Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Procedura rekrutacji

Terminy rekrutacji

Testy kwalifikacyjne na kierunek:

Testy kwalifikacyjne przeprowadzane są w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. J. Słowackiego 17 - sala nr 58.
Terminy:

  • architektura krajobrazu - 10 września 2020 r. o godz. 10.00
  • ochrona środowiska - 10 września 2020 r. o godz. 11.00
  • odnawialne źródła energii - 11 września 2020 r. o godz. 10.00
  • ogrodnictwo - 11 września 2020 r. o godz. 11.00
  • rolnictwo - 11 września 2020 r. o godz. 12.00

System Internetowej Rekrutacji

Zasady rejestracji

Wymagane dokumenty

Badania lekarskie

Druki na badania lekarskie:

Zasady rekrutacji i limity przyjęć

Plany i programy studiów

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin;
tel. 91 449 6205,  91 449 6284;
e-mail: 
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

  • od 03 sierpnia do 14 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00 - 12.00
  • od 17 sierpnia do 28 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00 - 14.00
  • od 31 sierpnia do 11 września 2020 r. w godz. 10.00 - 12.00
  • od 14 września do 25 września 2020 r. w godz. 10.00 - 14.00
  • od 28 września do 30 września 2020 r. w godz. 10.00 - 12.00