Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Procedura rekrutacji

Terminy rekrutacji

Testy kwalifikacyjne na kierunek:

Terminy testów kwalifikacyjnych  

System Internetowej Rekrutacji

Zasady rejestracji

Wymagane dokumenty

Badania lekarskie

Druki na badania lekarskie:

Zasady rekrutacji i limity przyjęć

Plany i programy studiów

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin;
tel. 91 449 6205,  91 449 6284;
e-mail: 
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - terminy