Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Procedura rekrutacji

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne

Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne

Testy kwalifikacyjne na kierunek:

Testy kwalifikacyjne przeprowadzane są w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. J. Słowackiego 17.

System Internetowej Rekrutacji

Zasady rejestracji

Wymagane dokumenty

Opłaty

Badania lekarskie

Druki na badania lekarskie:

Zasady rekrutacji

Plany i programy studiów

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin;
tel. 91 449 6205,  91 449 6284;
e-mail: 
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

od 27 września do 30 września 2021 r. w godz. 10.00-12.00