Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Zasady rekrutacji

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne

Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne

Testy kwalifikacyjne na kierunek:

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Wymagane dokumenty

Badania lekarskie

Plany i programy studiów

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin;
tel. 91 449 6205,  91 449 6284;
e-mail: 
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej od poniedziałku do piątku: