Aktualności dla Kandydatów

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia S1 i N1 oraz niestacjonarne drugiego stopnia (N2)

Rekrutacja elektroniczna rozpocznie się 18 maja 2020 r.

W ofercie edukacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie znajdziecie Państwo następujące kierunki studiów:

Architektura krajobrazu
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Ogrodnictwo
Rolnictwo

Uprawa winorośli i winiarstwo

Rozpoczęcia studiów nastąpi w październiku 2020 r.
Utworzyliśmy dla Państwa Serwis Rekrutacyjny dostępny pod adresem www.studiaagro.zut.edu.pl , gdzie zamieściliśmy wszystkie najistotniejsze informacje o zasadach rekrutacji, o kierunkach studiów na naszym wydziale a także informacje o samym wydziale.
Zachęcamy do zapoznania się z tą stroną.
Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany poinformujemy Państwa na naszych stronach.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin;
tel. 91 449 6205,  91 449 6284;
e-mail: 
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

  • od 03 sierpnia do 14 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00 - 12.00
  • od 17 sierpnia do 28 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00 - 14.00
  • od 31 sierpnia do 11 września 2020 r. w godz. 10.00 - 12.00
  • od 14 września do 25 września 2020 r. w godz. 10.00 - 14.00
  • od 28 września do 30 września 2020 r. w godz. 10.00 - 12.00

Stypendia dla maturzystów na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju. Więcej informacji na stronie stypendia pomostowe.