Architektura krajobrazu

Zobacz film promocyjny

Internetowa rekrutacja na studia S1 - wejdź

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • stacjonarne S1 (3,5 roku)

Co to jest Architektura Krajobrazu?

Architektura krajobrazu jest dziedziną multidyscyplinarną, dlatego studiując na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności z wielu różnych dziedzin. Przede wszystkim nauczysz się, jak zaprojektować harmonijną przestrzeń przyjazną i bezpieczną dla ludzi oraz zwierząt, a także jak zadbać o nasze środowisko naturalne i przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

Architekt krajobrazu to osoba, która kształtuje przestrzeń wokół nas, zarówno w mieście, na wsi, jak i w terenie otwartym. Jeśli kochasz przyrodę, ale jednocześnie chciałbyś pokazać swoją artystyczną duszę i stworzyć w przyszłości piękne ogrody, parki i miejsca przyjazne dla ludzi - zapraszamy na Architekturę Krajobrazu.

Co Cię czeka na pierwszym stopniu studiów?

 • Poznasz rośliny i dowiesz się w jaki sposób odpowiednio je dobierać w projektach. Pokażemy Tobie rośliny podczas zajęć terenowych w pobliskim Parku Kasprowicza, Różance, a także w Przelewicach, Glinnej oraz w naszej hali wegetacyjnej i laboratoriach.
 • Zyskasz wiedzę techniczną z zakresu m.in. materiałoznawstwa, budownictwa, prawa budowlanego, konstrukcji architektonicznych. Wiele rzeczy zobaczysz podczas wycieczek na place budowy.
 • Nauczymy Cię jak zaprojektować ogród przydomowy, współczesny park, wielofunkcyjny plac miejski, ale również place zabaw, tereny przy szkołach i przedszkolach oraz ogrody terapeutyczne i sensoryczne.
 • Dowiesz się jak należy projektować zielone dachy, zielone ściany oraz ogrody deszczowe.
 • Poznasz zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w obszarach zurbanizowanych. Uzyskasz umiejętności projektowania nowoczesnych systemów nawadniania.
 • Nauczymy Cię obsługi i wykorzystania profesjonalnych programów do projektowania terenów zieleni, takich jak: Vectorworks Landmark, AutoCAD oraz NormaPro (kosztorysowanie).
 • Sam wybierzesz najciekawsze dla Ciebie przedmioty do wyboru, takie jak, np.: fotografia, florystyka, stylizacja wnętrz roślinami ozdobnymi, czy też terapia ogrodnicza.
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków, którzy podchodzą indywidualnie do studenta, jego uzdolnień i predyspozycji.
 • Duża liczba zajęć praktycznych, indywidualne konsultacje oraz korekty prac i projektów pozwolą Ci uzyskać szybsze i lepsze efekty w nauce.

A dodatkowo …studenci mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Umiejętności zdobyte w ramach studiów na kierunku:

 • Zyskasz umiejętności wykonywania projektów zagospodarowania terenu, inwentaryzacji dendrologicznych, urbanistycznych, a także opracowywania waloryzacji krajobrazu i audytów krajobrazowych.
 • Będziesz potrafił kierować pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w różnych obiektach architektury krajobrazu.
 • Nauczysz się współpracować z innymi specjalistami i branżystami, którzy projektują, wykonują i pielęgnują parki i ogrody.

Przykładowe przedmioty
Teoria i zasady projektowania, Projektowanie krajobrazu, Projektowanie urbanistyczne, Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, Rewaloryzacja zabytkowych ogrodów, Kształtowanie miejskiej przestrzeni publicznej, Dendrologia, Rośliny ozdobne, Gleboznawstwo, Konstrukcje architektoniczne, Geodezja i kartografia, Rysunek i rzeźba

Dodatkowe kwalifikacje
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.  Uzyskane uprawnienia są niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami ochrony roślin.

Gdzie możesz pracować?

Zawód architekta krajobrazu umożliwia wiele dróg rozwoju - wybór zależy tylko od Ciebie.

Nasi absolwenci pracują jako specjaliści w Polsce i za granicą, w:

 • biurach projektowych, pracowniach architektonicznych, urbanistycznych i przyrodniczych,
 • firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • we własnych firmach projektowych i projektowo-wykonawczych,
 • instytucjach administracji lokalnej i centralnej,
 • jednostkach związanych z budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
 • urzędach i placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego oraz z konserwacją zabytkowych terenów zieleni,
 • placówkach naukowo-badawczych i edukacyjnych.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, student otrzymuje tytuł – inżynier.

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

 • stacjonarne S2 (1,5 roku)
 • niestacjonarne N2 (2 lata)

Internetowa rekrutacja na studia N2 - wejdź

Kwalifikacje absolwenta
Umiejętności: wykonywania zadań projektowych i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych; kształtowania krajobrazu, ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych; kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub innych studiów magisterskich.
O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ogrodnictwo, planowanie przestrzenne, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, wzornictwo.
Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej, przystępują do testu kwalifikacyjnego. Szczegóły testu kwalifikacyjnego.

Zatrudnienie
Biura projektowe i pracownie architektoniczne, pracownie konserwacji zabytków, jednostki organizacyjne związane z budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu, urzędy i placówki związane z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, placówki naukowo- badawcze, własne firmy projektowe lub konserwatorskie.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - wejdź