Rekrutacja na studia pierwszego stopnia

Komplet dokumentów można dostarczyć:

 •  osobiście,
  na adres: Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Biblioteka Główna ZUT, wejście od parkingu),
 • za pośrednictwem osób trzecich,
  na adres: Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Biblioteka Główna ZUT, wejście od parkingu),
 • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym),
  na adres: Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
  wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie,
 • kurierem
  na adres: Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
  wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów we właściwym terminie będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.