Ogrodnictwo

Internetowa rekrutacja na studia S1 - wejdź

Internetowa rekrutacja na studia N1 - wejdź

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • stacjonarne S1 (3,5 roku)
 • niestacjonarne N1 (4 lata)

Specjalności:

 • rośliny i surowce zielarskie
 • sztuka ogrodowa

Co to jest Ogrodnictwo?
Ogrodnictwo to uniwersalny kierunek dla Ciebie, łączący nauki przyrodnicze z praktycznymi umiejętnościami w zakresie produkcji owoców, warzyw, kwiatów i ziół. Studiowanie ogrodnictwa umożliwi Ci bezpośredni kontakt z roślinami, bycie kreatywnym i da Ci możliwość wyboru wielu interesujących i perspektywicznych dróg zawodowych. Jeśli chcesz założyć własną firmę, to również jest to kierunek dla Ciebie.

Co Cię czeka na pierwszym stopniu studiów?

 • Nauczymy Cię rozpoznawać, rozmnażać i uprawiać gatunki roślin korzystając z naszych bogatych kolekcji drzew, krzewów, roślin ozdobnych, ziół, roślin warzywniczych i sadowniczych.
 • Nauczymy Cię konkretnej specjalistycznej wiedzy i licznych umiejętności - dowiesz się jak założyć i pielęgnować sad, winnicę, ogród przydomowy, kwietnik w mieście, park, warzywnik czy ogród roślin leczniczych i zielarskich.
 • Nauczymy Cię jak w obliczu zmian klimatu prowadzić zrównoważoną produkcję ogrodniczą przyjazną środowisku.
 • Dowiesz się jak uzyskać zdrowe i wysokiej jakości owoce, warzywa, zioła i kwiaty jadalne.
 • Zdobędziesz kompetencje z zakresu projektowania i pielęgnacji roślin ozdobnych we wnętrzach i otoczeniu i poznasz zasady układania kwiatów.
 • Poznasz zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Uzyskasz umiejętności projektowania nowoczesnych systemów nawadniania.

A dodatkowo …studenci mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Przykładowe przedmioty:
Warzywnictwo, Sadownictwo, Rośliny ozdobne, Uprawa winorośli, Zielarstwo, Dendrologia, Szkółkarstwo

Umiejętności zdobyte w ramach studiów na kierunku ogrodnictwo:

 • znajomość zasad produkcji roślin ogrodniczych,
 • umiejętność zastosowania wiedzy akademickiej do rozwiązywania problemów w zarządzaniu gospodarstwem.

Dodatkowe kwalifikacje
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.  Uzyskane uprawnienia są niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami ochrony roślin.

Gdzie możesz pracować?

Studia ogrodnicze oferują ekscytujące i pełne wyzwań możliwości rozwoju zawodowego. Ich wybór zależy tylko od Ciebie.

Nasi absolwenci pracują jako specjaliści w Polsce i za granicą, w:

 • firmach zajmujących się produkcją owoców, warzyw, roślin ozdobnych i ziół,
 • firmach zakładających i pielęgnujących ogrody i tereny zieleni,
 • firmach deweloperskich oraz w administracji,
 • zakładach zielarskich,
 • centrach i hurtowniach ogrodniczych,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • pracowniach florystycznych i firmach dekoratorskich,
 • jednostkach szkoleniowych i doradczych.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, student otrzymuje tytuł - inżynier.

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Internetowa rekrutacja na studia N2 - wejdź

 • stacjonarne S2 (1,5 roku)
 • niestacjonarne N2 (2 lata)

Specjalności:

 • produkcja owoców, warzyw i ziół
 • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Kwalifikacje absolwenta
Przygotowanie do pracy w gospodarstwach specjalistycznych, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i jednostkach upowszechniania wiedzy ogrodniczej, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni oraz z prowadzeniem gospodarstwa ogrodniczego.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub innych studiów magisterskich.
O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w obszarze wiedzy: nauk ścisłych (w dziedzinie nauk fizycznych oraz dziedzinie nauk chemicznych), nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (w dziedzinie nauk rolniczych oraz dziedzinie nauk leśnych).
Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego. Szczegóły testu kwalifikacyjnego.

Zatrudnienie
Produkcja ogrodnicza; firmy zajmujące się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów; doradztwo ogrodnicze; przemysł przetwórczy owoców i warzyw; usługi związane z florystyką i dekoracją wnętrz.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - wejdź