Aktualności dla Kandydatów

Listy przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
   
  lista kandydatów przyjętych na studia: ALFABETYCZNA, (format:  pdf, rozmiar:  912 KB) WG PUNKTÓW (format:  pdf, rozmiar:  0,91 MB)
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
   
  lista kandydatów przyjętych na studia: ALFABETYCZNA, (format:  pdf, rozmiar:  921 KB) WG PUNKTÓW (format:  pdf, rozmiar:  0,91 MB)
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
   
  lista kandydatów przyjętych na studia: ALFABETYCZNA, (format:  pdf, rozmiar:  1,72 MB) WG PUNKTÓW (format:  pdf, rozmiar:  1,85 MB)
 • ROLNICTWO
     lista kandydatów przyjętych na studia: ALFABETYCZNA, (format:  pdf, rozmiar:  795 KB) WG PUNKTÓW (format:  pdf, rozmiar:  759 KB)

Lista przyjętych na studia niestacjonarne pierwszego stopnia - ogłoszenie wyników rekrutacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin;
tel. 91 449 6205,  91 449 6284;
e-mail: 
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Stypendia dla maturzystów na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju. Więcej informacji na stronie stypendia pomostowe.