Aktualności dla Kandydatów

Lista kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na rok akademicki 2018/2019

Lista według alfabetu

Lista według punktacji

Lista kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne drugiego stopnia na rok akademicki 2018/2019

Lista według alfabetu

Lista według punktacji

Trwa II tura rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji. Szczegółowe informacje dotyczące II tury rekrutacji znajdują się na stronie:
https://www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20182019/aktualnosci/article/oglaszamy-drugi-nabor-na-studia-stacjonarne-i-stopnia-2.html

 

 

Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia na rok akademicki 2018/2019

Według alfabetu

Według punktacji

Rekrutacja na studia stacjonarne S1 i niestacjonarne N1 i N2 w roku akademickim 2018/2019

Informujemy, że rozpoczęcie rekrutacji internetowej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie rozpocznie się 21 maja 2018 r. Zapraszamy do studiowania na naszym wydziale na kierunkach:
Architektura krajobrazu - bez egzaminu z umiejętności plastycznych
Gospodarka przestrzenna
Odnawialne źródła Energii
Uprawa winorośli i winiarstwo

Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Dodatkowo cztery ostatnie wymienione kierunki objęte są możliwością otrzymania dofinansowania do zamieszkania w akademiku przez pierwszy semestr studiów stacjonarnych w wysokości 300 zł brutto ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. Zasady przyznawania dofinansowania.

 

 

Stypendia dla maturzystów na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju. Więcej informacji na stronie stypendia pomostowe.

Uprawa winorośli i winiarstwo – nowy kierunek na studiach S1 i N1 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Więcej o tym kierunku

Wydziałowa komisja rekrutacyjna

71-434 Szczecin,  tel. 91 449 6205,  91 449 6284
e-mail:  rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

  • od 10.09. do 28.09.2018 r. - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00