Aktualności dla Kandydatów

Rozpoczęła się III tura rekrutacji na studia stacjonarne

Szczegółowe informacje

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia – 12 lipca godzina 12:00

Zaloguj się na swoje konto w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji.
Szczegóły

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2022/2023

Szanowni Państwo,
warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest utworzenie konta i zapisanie się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferujemy następujące kierunków studiów stacjonarnych inżynierskich (pierwszego stopnia S1), niestacjonarnych inżynierskich (pierwszego stopnia N1) oraz niestacjonarnych magisterskich (drugiego stopnia N2):

 • architektura krajobrazu S1, N2
 • ochrona środowiska S1, N1, N2
 • odnawialne źródła energii S1, N1, N2
 • ogrodnictwo S1, N1, N2
 • rolnictwo S1, N1, N2
 • uprawa winorośli i winiarstwo S1, N1

Przypominamy, że w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można wskazać 3 kierunki studiów w ramach jednej formy studiów.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin;
tel. 91 449 6205,  91 449 6284;
e-mail: 
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej od poniedziałku do piątku:

 • 01-12.07.2022 r. w godz. od 10.00 do 12.00
 • 13-22.07.2022 r. w godz. od 10.00 do 13.00
 • 25.07-24.08.2022 r. w godz. od 10.00 do 12.00
 • 25.08-06.09.2022 r. w godz. od 10.00 do 13.00
 • 07-30.09.2022 r. w godz. od 10.00 do 12.00

Stypendia dla maturzystów na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju. Więcej informacji na stronie stypendia pomostowe.