Aktualności dla Kandydatów

Dzień Otwarty na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w dniu 24 czerwca 2021 roku

Zapraszamy kandydatów do odwiedzenia Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w dniu 24 czerwca 2021 roku w godzinach 9.30-14.30 w ramach Dni Otwartych ZUT.  Sprawdź ofertę.

Kolejny nabór na studia S1, S2, N1 i N2 ruszył 17 maja 2021 roku i w tym dniu został uruchomiony Internetowy System Rekrutacji

Zapraszamy do wyboru jednego z sześciu kierunków studiów na dwóch formach nauczania: pierwszym (inżynierskim) S1, N1 i drugim (magisterskim) S2 i N2

 •  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU S1, S2 i N2
 •  OGRODNICTWO   S1, N1, N2
 •  OCHRONA ŚRODOWISKA   S1, N1, N2
 •  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI   S1, N1, N2
 •  ROLNICTWO   S1, N1, N2
 •  UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO S1, N1

Internetowy System Rekrutacji - wejdź

 Proces rejestracji na studia jest bardzo prosty:

 1. Zarejestruj się w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR
 2. Posługuj się loginem (nr PESEL) i ustalonym przez siebie hasłem. Hasło zapamietaj, gdyż wraz z nr PESEL stanowi zabezpieczenie Twoich danych przed osobami postronnymi oraz jest jedyną możliwością dostępu do tych danych.
 3. Prawidłowa rejestracja w ISR wymaga przejścia przez dwa etapy:

  •  Rejestracja w ISR - wybierasz kierunek studiów (maksymalnie trzy kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego), wprowadzasz: dane osobowe, dane adresowe, dane o wykształceniu. Wpisujesz wszystkich wyniki egzaminu maturalnego (z części pisemnej) w przypadku studiów drugiego stopnia – wpisujesz oceny z dyplomu oraz średniej ocen ze studiów (określonej przez uczelnię wydającą dyplom) oraz wszystkie inne wymagane informacje. Niespełnienie tego warunku do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej wyklucza CIĘ z postępowania rekrutacyjnego.
  •   Wnosisz opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez ISR. Opłata ta powinna być wniesiona najpóźniej do chwili zamknięcia ISR, zgodnie z terminami rekrutacji.

Utworzyliśmy dla Państwa Serwis Rekrutacyjny dostępny pod adresem studiaagro.zut.edu.pl, gdzie zamieściliśmy wszystkie najistotniejsze informacje o zasadach rekrutacji, o kierunkach studiów na naszym wydziale, filmy promujące kierunek rolnictwo i odnawialne źródła energii, a także informacje o samym wydziale.
Zachęcamy do zapoznania się z tą stroną.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin;
tel. 91 449 6205,  91 449 6284;
e-mail: 
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Stypendia dla maturzystów na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju. Więcej informacji na stronie stypendia pomostowe.