Aktualności dla Kandydatów

Rekrutacja na studia stacjonarne (S2) na rok akademicki 2022/2023

Szanowni Państwo,
16 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 rozpoczyna się internetowa rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) S2.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie są:

Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferujemy następujące kierunków studiów stacjonarnych, magisterskich (drugiego stopnia S2)

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - szczegółowe informacje o kryteriach

   proponowane specjalności: 

  • systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
  • pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
 • OGRODNICTWO - szczegółowe informacje o kryteriach 

  proponowane specjalności:   

  • produkcja owoców, warzyw i ziół
  • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Harmonogram rekrutacji:

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów                                            

 16.01.14.02.2023 r.

testy kwalifikacyjne       

 16–17.02.2023 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 21.02.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 21.02.–01.03.2023 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 03.03.2023 r.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa dokumenty w siedzibie komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, pokój nr 10 - dziekanat
tel. 91 449 6255
e-mail: 
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej od poniedziałku do piątku:

21-24.02.2023 r. w godz. 10.00-12.00

27.02-01.3.2023 r. w godz. 10.00-12.00

Stypendia dla maturzystów na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju. Więcej informacji na stronie stypendia pomostowe.