Aktualności dla Kandydatów

Trwa rekrutacja 2019/2020 na studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1), studia niestacjonarne pierwszego stopnia (N1) i studia niestacjonarne drugiego stopnia (N2)

W ofercie edukacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT  znajdziecie Państwo następujące kierunki studiów:

Architektura krajobrazu ( bez egzaminów z umiejętności plastycznych) S1 i N2

Gospodarka przestrzenna N1 i N2

Ochrona środowiska S1 i N2

Odnawialne źródła energii S1, N1 i N2

Ogrodnictwo S1 i N1

Rolnictwo S1, N1 i N2

Uprawa winorośli i winiarstwo N1

Rozpoczęcia studiów nastąpi w październiku 2019 r.

Utworzyliśmy dla Państwa Serwis Rekrutacyjny dostępny pod adresem www.studia.agro.zut.edu.pl , gdzie zamieściliśmy wszystkie najistotniejsze informacje o zasadach rekrutacji, o kierunkach studiów na naszym wydziale a także informacje o samym wydziale.
Zachęcamy do zapoznania się z tą stroną.

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, uprawa winorośli i winiarstwo

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, rolnictwo

Ogłaszamy drugą turę rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Został uruchomiony Internetowy System Rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, zapraszamy do rejestracji.

Wolne miejsca są jeszcze na kierunkach: architektura krajobrazu, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo.

W rekrutacji w drugiej turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Adres: ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, (pokój nr 67 - parter)

  • od 26.08. do 06.09.2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00
  • od 09.09. do 27.09.2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00

Lista kandydatów przyjętych na kierunek: architektua krajobrazu, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo

Stypendia dla maturzystów na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju. Więcej informacji na stronie stypendia pomostowe.

Uprawa winorośli i winiarstwo – nowy kierunek na studiach S1 i N1 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Więcej o tym kierunku