Aktualności dla Kandydatów

Nabór na studia stacjonarne (magisterskie) S2 jest w toku. Start studiów jeszcze w lutym 2019 r.

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa posiada w ofercie dydaktycznej w letnim (bieżącym) naborze kierunki:

  •  architektura krajobrazu
  • gospodarka przestrzenna
  • ochrona środowiska
  • odnawialne źródła energii
  • ogrodnictwo
  • rolnictwo 

Zapraszamy do naszego serwisu rekrutacyjnego po więcej informacji: www.studiaagro.zut.edu.pl

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

• od 04.02. do 15.02.2019 r. - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00
• od 18.02. do 22.02.2019 r. - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00
• od 25.02. do 01.03.2019 r. - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

71-434 Szczecin, ul. J. Słowackiego 17

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

tel. 91 449 62 05, 91 449 62 84

Stypendia dla maturzystów na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju. Więcej informacji na stronie stypendia pomostowe.

Uprawa winorośli i winiarstwo – nowy kierunek na studiach S1 i N1 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Więcej o tym kierunku