Ogrodnictwo

 • dr inż. Jarosław Rzepa

  Ukończył Technikum Ogrodnicze w Starej Łubiance, w 1997 studia ogrodnicze (ze specjalnością rośliny ozdobne) na Wydziale Rolnictwa Akademii Rolniczej
  w Szczecinie. Jednocześnie w latach 1994-1997 studiował biologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2000 został absolwentem studiów podyplomowych z hodowli i nasiennictwa roślin na Akademii Rolniczej w Krakowie. W 2007 obronił doktorat z zakresu nauk rolniczych na AR
  w Szczecinie. Od 1997 zatrudniony w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu. W 2008 przeszedł do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego: od 2008 do 2011 kierował Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a od 2011 do 2012 - Wydziałem Rolnictwa
  i Rybactwa.
  W 2002 został członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2008 został wiceprezesem zarządu miejskiego w Szczecinie, a w 2011 - prezesem zarządu wojewódzkiego zachodniopomorskiego PSL. W tym samym roku znalazł się także w Radzie Naczelnej ugrupowania, a w 2012 -
  w Naczelnym Komitecie Wykonawczym. W 2010 bezskutecznie kandydował do sejmiku zachodniopomorskiego. W 2014 zasiadł w sejmiku V kadencji, nie utrzymał jednak mandatu w 2018. W 2015 bez powodzenia kandydował do Sejmu jako lider listy PSL w okręgu nr 41.
  1 stycznia 2013 objął stanowisko członka zarządu województwa zachodniopomorskiego. Po wyborach w 2014 został awansowany do rangi wicemarszałka. Pozostał na tej funkcji również w nowym zarządzie województwa, który powołano w listopadzie 2018. W 2019 bezskutecznie kandydował do Parlamentu Europejskiego.
  W wyborach parlamentarnych w tym samym roku uzyskał mandat posła IX kadencji z okręgu szczecińskiego, otrzymując 12 622 głosy. Został pierwszym od 1993 politykiem PSL, który został wybrany do Sejmu z okręgu z siedzibą w Szczecinie.
 • dr inż. Janusz Wilas

  Absolwent studiów magisterskich na kierunku ogrodnictwo, specjalność produkcja owoców, warzyw i ziół oraz wydziałowych studiów doktoranckich Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Po uzyskaniu stopnia doktora rozpoczął pracę na stanowisku technologa zmiany w firmie FOSFAN S.A. Po trzech latach objął stanowisko specjalisty ds. badań i rozwoju, a po kolejnym roku stworzony został w firmie Dział Badań i Rozwoju, w którym objął stanowisko dyrektora ds. badań i rozwoju. Pełni funkcje kierownika kilku projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE. W trakcie kariery zawodowej  fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości przyjęła Go w poczet członków Zachodniopomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Jest również członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego.
  W swojej pracy stara się łączyć naukę z biznesem podtrzymując współprace z Uczelniami i jednostkami naukowymi.