Ochrona środowiska

 • mgr inż. Tomasz Bajor
  Tomasz Bajor obsługuje traktor

  Konserwator Obrębu Ochronnego Morskiego, Dział Ochrony Przyrody, Woliński Park Narodowy.
 • dr inż. Andrzej Grzana
  Postać Andrzeja Grzany

  Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 • dr inż. Krzysztof Jankowski
  Krzysztof Jankowski wśród drzew

  Właściciel Pracowni Przyrodniczej Sosenka w Szczecinie.
 • dr inż. Krzysztof Kuglarz
  Krzysztof Kuglarz na polu ze ścierniskiem
  Gospodarstwo Agro Trade w Duninowie koło Koszalina.
 • dr inż. Tomasz Latalski
  Tomasz Latalski w gabinecie Urzędu Miasta Wałcz
  Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska Urzędu Miasta Wałcz.