Ogłoszenia dziekanatu

Egzaminatorzy uprawnieni do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego - rok akademicki 2018/2019

Język angielski

  • mgr Bogdan Jadczak
  • mgr Jolanta Koczalska
  • mgr Katarzyna Waligórska

Język niemiecki:

  • mgr Katarzyna Krupka-Burzec

Język rosyjski:

  • mgr Dorota Karelus