Ogłoszenia dziekanatu

Egzaminatorzy uprawnieni do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego - rok akademicki 2019/2020

Język angielski

  • mgr Jolanta Koczalska
  • mgr Katarzyna Waligórska

Język niemiecki:

  • mgr Katarzyna Krupka-Burzec