Kierownik Wydz. Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło, tel. 91 449 6245

Katedra Agroinżynierii, Pracownia Nawadniania, pokój 301
ul. J. Słowackiego 17

Godziny przyjęć w dziekanacie, pokój nr 6, tel. 91 449 6251
Czwartek  w  godz.  od  1400  do  1500