Akty prawne

Zarządzenie nr 89 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:

Regulamin studiów doktoranckich od 01.10.2017 r.  

Zasady i tryb doktoryzowania  + kwestionariusz osobowy  

Ramowy harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej