Akty prawne

Zarządzenie nr 107 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich/Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Regulamin studiów doktoranckich od 01.10.2017 r.  (format:  pdf, rozmiar:  9,84 MB) 

Zasady i tryb doktoryzowania (format:  doc, rozmiar:  78 KB)  + kwestionariusz osobowy (format:  doc, rozmiar:  42 KB)  

Ramowy harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej (format:  doc, rozmiar:  49 KB)

Doktoraty w oparciu o cykl publikacji - zalecenia (format:  pdf, rozmiar:  450 KB)

  • Powołanie opiekunów naukowych doktorantów I i II roku 2017/2018 i przyjęcie roboczych tematów rozpraw doktorskich. Uchwała (format:  doc, rozmiar:  76 KB)
  • Powołanie opiekunów naukowych doktorantów I roku 2018/2019. Uchwała (format:  doc, rozmiar:  55 KB)