Polska Rama Kwalifikacji - dokumenty

  • Rozporządzenie MNiSW z 02.11.2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego: KRK  (format:  pdf, rozmiar:  48 KB)+ cz.1  (format:  pdf, rozmiar:  2,75 MB)+ cz.2 (format:  pdf, rozmiar:  1,10 MB) .    (tekst jednolity) (format:  pdf, rozmiar:  170 KB)