Efekty od 2012/2013

EFEKTY  KSZTAŁCENIA  NA  STUDIACH  STACJONARNYCH  i  NIESTACJONARNYCH  obowiązujące od roku akademickiego 2012/2013  

Studia pierwszego stopnia  

Architektura krajobrazu  

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych  

Gospodarka przestrzenna  

Ochrona środowiska  

Ogrodnictwo  

Rolnictwo  

Technika rolnicza i leśna 

 

Studia drugiego stopnia  

Architektura krajobrazu  

Ochrona środowiska  

Ogrodnictwo  

Rolnictwo  

Technika rolnicza i leśna