Efekty od 2012/2013

EFEKTY  KSZTAŁCENIA  NA  STUDIACH  STACJONARNYCH  i  NIESTACJONARNYCH  obowiązujące od roku akademickiego 2012/2013  

Studia pierwszego stopnia  

Architektura krajobrazu (format:  doc, rozmiar:  646 kB)  

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych (format:  doc, rozmiar:  392 kB)  

Gospodarka przestrzenna (format:  doc, rozmiar:  860 kB)  

Ochrona środowiska (format:  doc, rozmiar:  436 kB)  

Ogrodnictwo (format:  doc, rozmiar:  704 kB)  

Rolnictwo (format:  doc, rozmiar:  600 kB)  

Technika rolnicza i leśna (format:  doc, rozmiar:  1,34 MB) 

 

Studia drugiego stopnia  

Architektura krajobrazu (format:  doc, rozmiar:  291 kB)  

Ochrona środowiska (format:  doc, rozmiar:  280 kB)  

Ogrodnictwo (format:  doc, rozmiar:  248 kB)  

Rolnictwo (format:  doc, rozmiar:  341 kB)  

Technika rolnicza i leśna (format:  doc, rozmiar:  875 kB)