Informacje bieżące

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej nt. "Alternatywne kierunki hodowli i produkcji roślin" połączonej ze zjazdem Katedr Jednoimiennych 18.03.2019 22:30

Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Szczecinie.
Organizator - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agronomii.