Informacje bieżące

Współpraca WKŚiR z firmą Procam Polska sp. z o.o. 08.02.2024 13:03

6 lutego 2024 r. podpisano porozumienie w tej sprawie.

W imieniu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa porozumienie parafował Dziekan prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński,
a ze strony Procam Polska sp. z o.o. Dyrektor Regionalny Adrian Sosnowski.

Umowa obejmuje współpracę w zakresie naukowym i dydaktycznym oraz szkoleń i praktyk studenckich.

   

   

Fot. A. Jaroszewska