Informacje bieżące

Wewnętrzne szkolenie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego 20.03.2019 21:55

Szkolenie dla pracowników WKŚiR + WNoŻiR odbędzie się 03 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 12.00
w Auditorium Maximum przy ul. J. Słowackiego 17.

Szkolenie poprowadzi Pan mgr Bohdan Bojanowski.