Informacje bieżące

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli przedmiotów zawodowych 18.06.2020 15:02

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
Kamień Mały 89,  66-460 Witnica
tel./fax 95 751 58 26
e-mail: sekretariat@zsrkm.pl

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie:

 • produkcji roślinnej,
 • produkcji zwierzęcej,
 • mechanizacji rolnictwa,
 • architektury krajobrazu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • posiadanie kwalifikacji do zajmowania ww. stanowiska,
 • gotowość do podjęcia pracy od 01.09.2020 r.,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, że osoba nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
 • sumienność, punktualność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

SZKOŁA OFERUJE:

 • umowę o pracę na pełen etat,
 • pewne wynagrodzenie,
 • stałe szkolenia.

Zainteresowani ofertą dodatkowe informacja uzyskają pod numerem telefonu 95 751 58 26

Oferty proszę składać w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zsrkm.pl