Informacje bieżące

13 lipca 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Pawłowskiej, w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia 26.06.2020 08:47

Tytuł rozprawy: „Reakcja siewek jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) na obecność cieczy jonowych w glebie”
Promotor: dr hab. Robert Biczak, prof. UJD - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Recenzenci:

  • dr hab. inż. Joanna Lemanowicz, prof. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • dr hab. inż. Monika Skowrońska, prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams umożliwiającej jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym ciągłym przekazem obrazu i dźwięku. Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie rozprawy doktorskiej korzystając z linku: teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3a1bd1901ab744b587dbc1bb96063afc%40thread.tacv2/1593002843123

Rozprawa doktorska do wglądu w Bibliotece Wydziału KŚiR ZUT w Szczecinie, ul. Papieża Pawła VI 1 oraz w Dziekanacie Wydziału, ul. J. Słowackiego 17. Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: agro.zut.edu.pl/aktualnosci/doktoraty-habilitacje-profesury/doktoraty.html

Dziekan
dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT
Skan dokumentu z podpisem